1,2х16 Гвозди строител. черн. вес

200.00 

17 в наличии